پیام رهایی مسافر محمد مهدی
چهارشنبه 2 مهر 1399 ساعت 18:29 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روز چهارشنبه 2 مهرماه 99 شاهد رهایی یکی دیگر از شکوفه های یاس نمایندگی شمس با دستان آقای مهندس درنمایندگی آکادمی بودیم،مسافر محمد مهدی در لژیون سوم به راهنمایی مسافر امیر سفر کرد،این رهایی رابه ایجنت محترم نمایندگی،راهنمایشان،راهنمای همسفر و همسفر محترمشان و اعضاء نمایندگی شمس تبریک می گوییم 


تا باد چنین بادا.......


پیام رهایی مسافر حمید
چهارشنبه 2 مهر 1399 ساعت 18:09 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روز چارشنبه 2مهرماه 99 شاهد رهایی یکی دیگر از شکوفه های یاس نمایندگی شمس با دستان آقای مهندس در نمایندگی آکادمی بودیم،مسافر حمید در لژیون چهاردهم به راهنمایی مسافر علیرضا سفر کرد،این رهایی رابه ایجنت محترم نمایندگی،راهنمایشان،راهنمای همسفر و همسفر محترمشان و اعضاء نمایندگی شمس تبریک می گوییم 


تا باد چنین بادا.......


پیام رهایی مسافر محمد جواد
چهارشنبه 2 مهر 1399 ساعت 18:08 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه31 شهریور ماه 99 شاهد رهایی یکی دیگر از شکوفه های یاس نمایندگی شمس با دستان آقای مهندس در نمایندگی آکادمی بودیم،مسافر محمد جواد به راهنمایی مسافر مسعود سفر کرد،این رهایی رابه ایجنت محترم نمایندگی،راهنمایشان،خودشان و اعضاء نمایندگی شمس تبریک می گوییم

تا باد چنین بادا.......پیام رهایی مسافر غلام حسین
یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 21:38 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روز چهارشنبه 26 شهریور ماه 99 شاهد رهایی یکی دیگر از شکوفه های یاس نمایندگی شمس با دستان آقای مهندس در نمایندگی آکادمی بودیم،مسافر غلامحسین در لژیون چهارم به راهنمایی مسافر بهمن سفر کرد،این رهایی رابه ایجنت محترم نمایندگی،راهنمایشان،خودشان و اعضاء نمایندگی شمس تبریک می گوییم 


تا باد چنین بادا.......


پیام رهایی مسافر عمار
یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 13:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روز جمعه 28 شهریور ماه 99 شاهد رهایی یکی دیگر از شکوفه های یاس نمایندگی شمس با دستان آقای مهندس در پارک طالقانی بودیم،مسافر عمار در لژیون یازدهم به راهنمایی مسافر حمید سفر کرد،این رهایی رابه ایجنت محترم نمایندگی،راهنمایشان،راهنمای همسفر و همسفر محترمشان و اعضاء نمایندگی شمس تبریک می گوییم 


تا باد چنین بادا.......سالها اعتیاد قابل درمان نبود زیرا صورت مساله آن مشخص نبود
شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 18:44 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

جلسه چهارم از دور بیست و سوم کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی شمس به استادی کمک راهنمای محترم مسافرمهران ، نگهبانی مسافر ایمان و دبیری مسافر شمس با دستور جلسه (صورت مساله اعتیاد)  در تاریخ 29 شهریور99 در ساعت 17:00 آغاز به کار کرد.

خلاصه سخنان استاد:

بسیار خوشحالم که در این جایگاه هستم و آموزش می گیرم، یادم می آید در شهریور ماه سال92 اولین جلسه در شهرک غرب برگزار شد و من این افتخار را داشتم که بعنوان نگهبان خدمت کنم،از آن روز هفت سال گذشته است و من عزیزانی را می بینم که در سفر اول بودند ولی امروز در جایگاه کمک راهنمایی قرار دارند و از این بابت بسیار خوشحالم و این موضوع نشان دهنده این است هر شخصی در کنگره60 وارد شود و گوش به فرمان باشد،کم کم و به تدریج رشد می کند تا به بلوغ و جایگاه های بالا برسد

ادامه مطلب

کنگره 60 باعث شد حال خوبی تجربه کنم
چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 18:01 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

دوازدهمین جلسه از دور بیست و دوم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شمس با استادی مسافر حیدر، نگهبانی مسافر مسعود و دبیری مسافر امیر با دستورجلسه کتاب چهارده مقاله و تاثیر آن روی من در تاریخ 26 شهریور 99 در ساعت 17:00 آغاز به کار کرد.

خلاصه سخنان استاد:

ابتدا از ایجنت محترم،راهنمای خوبم،همچنین نگهبان و دبیر جلسه که اجازه خدمت به من دادند تشکر می کنند و خیلی خوشحالم که این جایگاه را تجربه می کنم چرا که قبل از رهایی همیشه دوست داشتم این جایگاه را تجربه کنم و خدا را شکر این اجازه به من داده شد

ادامه مطلب

چگونگی رسیدن به حال خوش
دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 20:12 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

جلسه هفدهم از دوره بیست و دوم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی شمس به استادی کمک راهنما مسافر مسعود، نگهبانی مسافر سعید و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه 《عدالت،آیا همه افراد در کنگره 60 باهم برابرند》در تاریخ 17 شهریور 99 ساعت 17:00 آغاز به کار کرد.

 

خلاصه سخنان استاد:

من ابتدا از نگهبان محترم سپاسگزارم که اجازه دادند به نمایندگی از لژیون سردار در این جایگاه خدمت کنم .دستور جلسه عدالت است و برابری افراد در کنگره،ما در کنگره به معنای واقعی عدالت می پردازیم نه آن چیزی که در بیرون مردم با آن سرو کار دارند .

ادامه مطلب

ما برای درمان اعتیاد به کنگره60 می آییم
چهارشنبه 5 شهریور 1399 ساعت 18:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

نهمین جلسه از دور بیست و دوم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60، نمایندگی شمس به استادی راهنمای محترم مسافرایمان، نگهبانی مسافر مسعود و دبیری مسافر امیر با دستور جلسه (جهالت و قضاوت)در تاریخ 5شهریورماه1399 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار کرد.

خلاصه سخنان استاد:

همه می دانند برای درمان اعتیاد به کنگره 60 وارد می شویم و باید ابتدا مواد مخدر را بشناسیم ولی در ادامه مطالب به گونه ای دیگر است و تازه می فهمیم که درمان اعتیاد بخش خیلی کوچکی از ورود ما به کنگره است 

ادامه مطلب

تا زمانی که کفش کسی را پا نکردی ، به راه رفتن کسی ایراد نگیر
دوشنبه 3 شهریور 1399 ساعت 21:39 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق

خلاصه گزارش از لژیون چهارم در تاریخ 1 شهریورماه 99 با استادی راهنمای محترم مسافر بهمن و دستور جلسه((قضاوت و جهالت ))"تا زمانی که کفش کسی را پا نکردی ، به راه رفتن کسی ایراد نگیر "
ما باید اول در جایگاه دیگران قرار بگیریم و بعد بتوانیم آنها را قضاوت کنیم ، خیلی از قاضی ها هستند که بر اساس اسناد و مدارک قضاوت میکنند ، اما بعضی از قضات روانشناس های خوبی هم هستند و با توجه به نوع صحبت کردن و رفتار شخص ، راست و دروغ  موضوع را میفهمند و قضاوت میکنند ، قضاوت کار بسیاردشواری است و ما نه علم این کار را داریم و نه در جایگاه قضاوت هستیم .وقتی به آگاهی و دانایی برسیم ، متوجه می شویم که نباید بی دلیل و بدون آگاهی کسی یا چیزی را قضاوت کنیم به طور مثال زیاد دیدیم که به فرد مصرف کننده میگویند : تو نمیخواهی مصرف مواد را ترک کنی ، تو اراده ی این کار را نداری ، تو غیرت نداری و ... در صورتی که شاید اون شخص خودش می خواهد درمان شود ، اراده هم دارد ، ولی راه و روش آن را بلد نیست و نمی داند که باید چیکار کند یا در چه مسیری قرار بگیرد تا به درمان برسد ، و این یک قضاوت اشتباه است و از روی جهل و نادانی می باشد . ما فقط اجازه داریم در مورد خودمان قضاوت کنیم ، آن هم تنها زمانی میتوانیم این کار را بکنیم که به دانایی و آگاهی کامل در مورد خودمان برسیم و تمام سیستم های بدنی و حس های ما سالم باشند ، آن گاه میتوانیم فقط برای پیشرفت خود و برطرف کردن نواقص و ایرادات خود ، خودمان را قضاوت کنیم تا به جایگاه بالاتری برسیم و به انسان بهتری تبدیل شویم گاهی اوقات هم پیش می آید که ما بی خود و بی دلیل کسی را قضاوت میکنیم در صورتی که اصلا موضوع به ما ارتباطی ندارد و این قضاوت کردن جز دردسر و استرس و نگرانی و ... چیزی نصیب ما نمیکند .زندگی هرکسی به خودش مربوط است و هرکس مسئول رفتار و زندگی خودش است و ما نباید با قضاوت کردن های بی مورد و بیجا در زندگی دیگران تجسس کنیم چون تا خودمان را جایگاه طرف قرار ندهیم ، نمی دانیم در زندگی او چه میگذرد یا دلیل رفتار او چیست .تا وقتی که از چیزی آگاهی کامل نداریم و در جایگاه قضاوت نیستیم ، حق قضاوت کردن نداریم و اگر این کار را انجام دهیم فقط وفقط از روی جهالت و نادانی ماست . بعضی افراد وقتی وارد کنگره میشوند ، ممکن است بگویند ما برای درمان اعتیاد به کنگره آمدیم ، شما مرا درمان کن و کاری نداشته باش که من دزد هستم ، دروغ میگویم ، قضاوت می کنم ، قمار میکنم و.... در صورتی که همان طور که همه ما میدانیم یک بعد درمان ما مربوط به جهان بینی می باشد تا ما بتوانیم درست و سالم زندگی کنیم و در مورد تمام جنبه های زندگی به نگرش درستی برسیم و درس و علم درست زندگی کردن را یاد بگیریم و با آرامشی که به دست می آوریم از تمام لحظه های زندگی مون لذت ببریم 

تهیه گزارش : مسافر سلیم لژیون چهارم 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات