وبلاگ نمایندگی شمس كنگره 60 سازمانی مردم نهاد است که در زمینه کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و اعتیاد، به‌صورت رایگان و در سطح ملی فعالیت می‌کند. محورهای اصلی فعالیت کنگره 60 آموزش، پیشگیری، مهار و راهنمایی رایگان درمان اعتیاد است. این وبلاگ به جمعیت احیای انسانی کنگره 60 (نمایندگی شمس) تعلق دارد و در زمینه پیشگیری، مهار و درمان رایگان بیماری اعتیاد فعالیت می‌کند. http://shahrakegharbc60.mihanblog.com 2020-09-26T20:44:33+01:00 text/html 2020-09-26T16:12:44+01:00 shahrakegharbc60.mihanblog.com saeid khaki سال تحصیلی کنگره ازوادی اول آغاز می گردد. http://shahrakegharbc60.mihanblog.com/post/2471 <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">جلسه <b>پنجم </b>از دوره <b>بیست و سوم</b> کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 شعبه شمس با استادی مسافر<b>حمید</b>، نگهبانی مسافر ایمان و دبیری مسافر شمس بادستور جلسه <b>(وادی اول)</b> در تاریخ 5مهرماه 99رأس ساعت 17 آغاز به کارکرد.</span> <div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/15771/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C/%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/99.07.05/1.JPG" alt=""></span></div><div style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 115%;">خلاصه سخنان استاد:<o:p></o:p></span></b></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13pt; line-height: 115%;">تشکرمی کنم ازنگهبان و دبیرمحترم که اجازه دادند دراین جایگاه قرارگرفته تا آموزش بگیرم. درابتدای جا دارد سال تحصیلی جدیدرا تبریک عرض کنم چراکه سال تحصیلی کنگره ازوادی اول آغاز می گردد.&nbsp;</span></span></div> text/html 2020-09-25T20:36:49+01:00 shahrakegharbc60.mihanblog.com نمایندگی شمس پیام تولد مسافر محسن http://shahrakegharbc60.mihanblog.com/post/2470 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="3"><b><font color="#333399"><span style="text-align: right;">فَر انسان های برباد رفته</span><span style="text-align: right;">&nbsp;و در زیر&nbsp;</span><span style="text-align: right;">خاکسترها</span></font></b><span style="text-align: right;"><b><font color="#333399">&nbsp;مدفون شده، مانند گنجی به ایشان باز پس داده خواهد شد مشروط به اینکه خود را طلب نمایند.</font><font color="#339999">&nbsp;</font><font color="#6600cc">(سردار</font></b><font color="#6600cc">)</font></span></font></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#009900"><font size="3"><span style="text-align: right;"><br></span></font></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#990000">به اطلاع می رساند روز شنبه&nbsp; مورخ 99.07.05&nbsp; اولین سالگرد رهایی&nbsp;<b style="">مسافر محسن</b>&nbsp;رهجوی راهنمای محترم&nbsp;<b style="">مسافر حمید&nbsp;</b>را در نمایندگی شمس جشن می گیریم،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#000099">☆☆☆</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#000099">این سالگرد را به ایجنت محترم نمایندگی، گروه مرزبانی، راهنمای ایشان،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#000099">خودشان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/15771/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/99.07.02/tavalod/IMG_0788.JPG" alt=""></div> text/html 2020-09-23T14:59:46+01:00 shahrakegharbc60.mihanblog.com مسافر محسن پیام رهایی مسافر محمد مهدی http://shahrakegharbc60.mihanblog.com/post/2468 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc0000"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>روز چهارشنبه 2 مهرماه 99 شاهد رهایی یکی دیگر از شکوفه های یاس نمایندگی شمس با دستان آقای مهندس درنمایندگی آکادمی بودیم،</b></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">مسافر محمد مهدی در لژیون سوم به راهنمایی مسافر امیر سفر کرد،این رهایی رابه ایجنت محترم نمایندگی،راهنمایشان،راهنمای همسفر و همسفر محترمشان و اعضاء نمایندگی شمس تبریک می گوییم&nbsp;</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#009900" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">تا باد چنین بادا.......</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#009900" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/64066/IMG-20200923-WA0010.jpg" alt=""></div> text/html 2020-09-23T14:39:52+01:00 shahrakegharbc60.mihanblog.com مسافر محسن پیام رهایی مسافر حمید http://shahrakegharbc60.mihanblog.com/post/2467 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc0000"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>روز چارشنبه 2مهرماه 99 شاهد رهایی یکی دیگر از شکوفه های یاس نمایندگی شمس با دستان آقای مهندس در نمایندگی آکادمی بودیم،</b></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">مسافر حمید در لژیون چهاردهم به راهنمایی مسافر علیرضا سفر کرد،این رهایی رابه ایجنت محترم نمایندگی،راهنمایشان،راهنمای همسفر و همسفر محترمشان و اعضاء نمایندگی شمس تبریک می گوییم&nbsp;</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#009900" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">تا باد چنین بادا.......</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#009900" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/64066/IMG-20200923-WA0006.jpg" alt=""></div> text/html 2020-09-23T14:38:54+01:00 shahrakegharbc60.mihanblog.com مسافر محسن پیام رهایی مسافر محمد جواد http://shahrakegharbc60.mihanblog.com/post/2466 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#33ff33"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify; direction: ltr; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>روز دوشنبه31 شهریور ماه 99 شاهد رهایی یکی دیگر از شکوفه های یاس نمایندگی شمس با دستان آقای مهندس در نمایندگی آکادمی بودیم،</b></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">مسافر محمد جواد به راهنمایی مسافر مسعود سفر کرد،این رهایی رابه ایجنت محترم نمایندگی،راهنمایشان،خودشان و اعضاء نمایندگی شمس تبریک می گوییم</span></div><div style="text-align: justify; direction: ltr; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff0000">تا باد چنین بادا.......</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff0000"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/64066/IMG-20200923-WA0013.jpg" alt=""></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff0000"><br></font></div> text/html 2020-09-23T14:11:18+01:00 shahrakegharbc60.mihanblog.com saeid khaki طرح صورت مسئله اعتیاد توسط آقای مهندس دژاکام. http://shahrakegharbc60.mihanblog.com/post/2464 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">سیزدهمین جلسه</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> از دور بیست و دوم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شمس با استادی مسافر <b>محسن</b>، نگهبانی مسافر<b> مسعود</b> و دبیری مسافر <b>امیر</b> با دستورجلسه <b>صورت مساله اعتیاد </b>در تاریخ 2 مهر 99 در ساعت 17:00 آغاز به کار کرد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/15771/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/99.07.02/1.JPG" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">خلاصه سخنان استاد: <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13pt; line-height: 115%;">فکر می کنم سنگ بنای کنگره 60 و آن چه که ما در صور آشکار کنگره60 می بینیم با صورت مساله اعتیاد شروع شد،موضوع مواد مخدر و مصرف آن که منجر به اعتیاد می شود از روزگاران دور مطرح بوده حتی در کتب تاریخی بسیار قدیمی و در دورافتاده ترین مکان ها به آن اشاره شده است و مساله ای بوده که غیر قابل حل مانده بود و طبق تعریف می گفتند: اعتیاد یک بیماری مرموز پیش رونده و غیر قابل درمان است.</span></span></p> text/html 2020-09-21T15:26:29+01:00 shahrakegharbc60.mihanblog.com saeid khaki اعتیاد از پیوند انسان و ماده مخدر به وجود می آید http://shahrakegharbc60.mihanblog.com/post/2463 <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">جلسه <b>دوم </b>از دوره <b>بیست وسوم</b> سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60نمایندگی شمس با استادی مسافر <b>حمید ،</b>نگهبانی مسافر <b>محسن</b> و دبیری مسافر <b>محمد</b> با دستور جلسه (<b>صورت مسئله اعتیاد)</b> در تاریخ <b>31 شهریور 99</b> رأس ساعت<b> </b>17آغاز به کار نمود.</span> <div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/15771/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C/%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/99.06.31/1.JPG" alt=""></span></div><div style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">خلاصه سخنان استاد:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">در ابتدا خداوند را شاکرم که با کنگره 60 آشنا شدم و باعث شد بزرگترین مشکل زندگی ام را که اعتیاد بود حل نمایم. همچنین از ایجنت محترم آقای سیروس حسین زاده و راهنمای عزیزم مسافر امیر امیری تشکر می کنم که اجازه دادند در این جایگاه خدمت کنم.</span></p></span></div> text/html 2020-09-20T17:08:17+01:00 shahrakegharbc60.mihanblog.com مسافر محسن پیام رهایی مسافر غلام حسین http://shahrakegharbc60.mihanblog.com/post/2462 <div style="font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="" color="#33ff33"><b style="">به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>روز چهارشنبه 26 شهریور ماه 99 شاهد رهایی یکی دیگر از شکوفه های یاس نمایندگی شمس با دستان آقای مهندس در نمایندگی آکادمی بودیم،</b></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">مسافر غلامحسین در لژیون چهارم به راهنمایی مسافر بهمن سفر کرد،این رهایی رابه ایجنت محترم نمایندگی،راهنمایشان،خودشان و اعضاء نمایندگی شمس تبریک می گوییم&nbsp;</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="" color="#ff0000">تا باد چنین بادا.......</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#009900" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/64066/99.06.30/IMG-20200920-WA0021.jpg" alt=""></div> text/html 2020-09-20T08:30:26+01:00 shahrakegharbc60.mihanblog.com مسافر محسن پیام رهایی مسافر عمار http://shahrakegharbc60.mihanblog.com/post/2461 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc0000"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>روز جمعه 28 شهریور ماه 99 شاهد رهایی یکی دیگر از شکوفه های یاس نمایندگی شمس با دستان آقای مهندس در پارک طالقانی بودیم،</b></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">مسافر عمار در لژیون یازدهم به راهنمایی مسافر حمید سفر کرد،این رهایی رابه ایجنت محترم نمایندگی،راهنمایشان،راهنمای همسفر و همسفر محترمشان و اعضاء نمایندگی شمس تبریک می گوییم&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">تا باد چنین بادا.......</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/64066/99.06.30/IMG-20200920-WA0005.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/64066/99.06.30/IMG-20200920-WA0002.jpg" alt=""></div> text/html 2020-09-19T14:14:16+01:00 shahrakegharbc60.mihanblog.com مسافر محسن سالها اعتیاد قابل درمان نبود زیرا صورت مساله آن مشخص نبود http://shahrakegharbc60.mihanblog.com/post/2460 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">جلسه چهارم از دور بیست و سوم کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی شمس به استادی کمک راهنمای محترم مسافر<b>مهران </b>، نگهبانی مسافر <b>ایمان</b> و دبیری مسافر <b>شمس</b> با دستور جلسه <b>(صورت مساله اعتیاد)</b>&nbsp; در تاریخ 29 شهریور99 در ساعت 17:00 آغاز به کار کرد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/15771/99.06.29/IMG_0658.JPG" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">خلاصه سخنان استاد:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13pt; line-height: 115%;">بسیار خوشحالم که در این جایگاه هستم و آموزش می گیرم، یادم می آید در شهریور ماه سال92 اولین جلسه در شهرک غرب برگزار شد و من این افتخار را داشتم که بعنوان نگهبان خدمت کنم،از آن روز هفت سال گذشته است و من عزیزانی را می بینم که در سفر اول بودند ولی امروز در جایگاه کمک راهنمایی قرار دارند و از این بابت بسیار خوشحالم و این موضوع نشان دهنده این است هر شخصی در کنگره60 وارد شود و گوش به فرمان باشد،کم کم و به تدریج رشد می کند تا به بلوغ و جایگاه های بالا برسد</span></span></p>